top of page
 
Dlaczego warto złożyć dar dla Ogrodu Zosi?
 

Darowizny na rzecz Ogrodu Zosi
finansują potrzebu dzieci ze
Szkoły Podstawowej
przy parafii Świętej Róży z Limy

 

Fundusze pomagają biedniejszym dzieciom
dla opłacenia czesnego.

W przeciwnym razie nie mogłyby uczęszczać do szkoły katolickiej.

 

Pomagamy w zakupie pomocy naukowych dla dzieci

 

Pomaga nabyć narzędzia pomocnicze dla nauczycieli
wzbogacające środowisko edukacyjne

 

Ale, co najważniejsze,
przybliżają Pana Jezusa dzieciom.

 

 

Fundusz im. Zosi przekazał:
Szkole Podstawowej Św. Róży - $4,950.00
Przedszkolu Św. Piotra Claver - $235.00
stypendium dla dziecka - $500.00

 

Zosia, „Mała Świętą z Simi Valley

jest do nabycia w biurze szkoły

lub

Można wysłać czek płatny dla

St. Rose - Sophie

(w notatce napisz "Ogród Zosi")

c/o Tom Lafferty
2474 Abbywood Ct
Simi Valley, Ca 93063

 

Można też wpłacić za pośrednictwem PayPal dla:

prayforsophie@yahoo.com

bottom of page